Aanmelden

Nieuwsgierig naar onze school? Vul het onderstaande formulier Aanmelden in. Wij nemen vervolgens telefonisch contact met u op voor een kennismakingsgesprek bij ons op school. U maakt dan kennis met de school ‘in bedrijf’ en krijgt u een rondleiding zodat u een goede keuze kunt maken. Uiteraard zijn uw zoon en/of dochter ook van harte welkom ! 

Aannamebeleid
Met de invoering van passend onderwijs is er sprake van zorgplicht. Dit betekent dat Vivente ieder kind en in het bijzonder de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek biedt. In grote lijnen vindt er eerst een kennismakingsgesprek met de directeur en/of de intern begeleider van de school plaats. Daarna neemt u als ouder(s) het besluit of u uw kind aanmeldt bij de school van uw keuze. De school heeft vervolgens 10 weken de tijd om uit te zoeken of de ondersteuningsvraag voor uw kind door de school beantwoord kan worden. Als dat het geval is, gaat de school over tot daadwerkelijke inschrijving. Kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsvraag dan wordt er samen met ouders/verzorgers gezocht naar een geschikte onderwijsplek.
Na de inschrijving vertrouwt u uw kind aan ons toe en delen wij met u vanaf dat moment een grote verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van uw kind. Op al onze scholen willen we die ontwikkeling zo goed mogelijk begeleiden.
Inschrijving van uw kind betekent ook dat u de grondslagen van onze stichting en de regels van de school respecteert.
 

Formulier kennismakingsgesprek