Ondersteuning op school / Vragen

Klik hier om het ondersteuningprofiel te openen:

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Op al onze scholen willen wij de kinderen, zoveel als mogelijk, in de eigen woonomgeving onderwijs bieden. Dit betekent niet dat onze scholen allemaal hetzelfde zijn. Er zijn scholen (leerkrachten)  die net wat meer kennis hebben op het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid, rekenen/wiskunde, techniek, sport, Dalton of andere vormen van leren. De scholen van de Vivente-groep hebben dit beschreven in hun SOP. Dit SOP is een soort etalage van de school. In dit SOP verwijzen we ook naar  de website van Scholen op de Kaart. Hiermee wordt de etalage nog groter omdat u daar ook andere informatie vindt. 

Heeft u vragen over de begeleiding van uw zoon of dochter? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Samen met de leerkracht en eventueel de interne begeleider van de school kijkt u wat de mogelijkheden zijn om uw kind optimaal te begeleiden.